• T 0313 415 078
  • @info@fysioplein9.nl

Handrevalidatie

Wat is handtherapie?

Handtherapie is een combinatie van fysiotherapie en ergotherapie, speciaal gericht op de revalidatie van letsels aan uw handen. Een handtherapeut is een fysiotherapeut of een ergotherapeut die speciaal hiervoor is opgeleid Handrevalidatie binnen de fysiotherapie richt zich op het verbeteren van functies en vaardigheden van de hand. Indien er sprake is van blijvende beperkingen in functies, kan gezocht worden naar aanpassingen om dagelijkse activiteiten te kunnen blijven uitvoeren.

Letsels aan de hand kunnen grote gevolgen hebben voor uw dagelijkse functioneren. Een op het oog klein letsel, zoals een gebroken vinger, kan er al voor zorgen dat u alledaagse bezigheden zoals handelingen op het toilet, het opendraaien van de kraan of het vasthouden van een lepel niet meerdoen.

Wat doet de handtherapeut?

De hulpvraag van de patiënt is in grote mate bepalend voor de doelstelling van het revalidatieproces. Die hulpvraag kan heel divers zijn. Na een handletsel zal de patient veelal streven naar herstel van de gestoorde functies, zodat het dagelijks leven weer opgepakt kan worden. Voor kappers kan de hulpvraag gericht zijn op preventie van klachten. Voor musici kan de hulpvraag ook gericht zijn op het verhogen van de prestaties in speeltechniek of expressie.

In In de eerste plaats zal de handtherapeut, samen met u, bekijken wat er nodig is om uw hand zo goed mogelijk te laten genezen. Daarnaast leert u de hand opnieuw te gebruiken, zodat u uw dagelijkse bezigheden en uw werk weer kunt doen. Zo nodig wordt er gekeken of er aanpassingen nodig zijn aan uw werk, of aan de door u gebruikte gereedschappen.

Stoornissen in de handfunctie kunnen verschillende oorzaken hebben. Globaal kunnen een aantal oorzaken onderscheiden worden:

Boutonnière:

Ook wel knoopsgatmisvorming genoemd. Een dwangstand van de vinger, met het gewrichtje tussen het eerste en tweede kootje in gebogen stand, en het gewrichtje tussen het tweede kootje en het eindkootje in overstrekte stand.

Ziekte van Dupuytren:

Ook wel koetsiershand genoemd. Een aandoening van huid en onderhuids bindweefsel in de handpalm, waardoor een dwangstand van de vingers kan ontstaan.

Malletvinger:

Een afscheuring van de strekpees van het laatste vingerkootje, waardoor u dit kootje niet meer zelf kunt strekken.

Swanneck:

Ook wel zwanenhalsmisvorming genoemd. Een dwangstand van de vinger, met het gewrichtje tussen het eerste en het tweede kootje in overstrekte stand, en het gewrichtje tussen het tweede kootje en het eindkootje in gebogen stand.

Triggerfinger:

Ook wel snapping finger of springende vinger genoemd.

CTS:

Voelt u vaak tintelingen en/of een doofgevoel in uw hand, met name ‘s nachts? Worden deze klachten minder als u met uw hand schudt? Heeft u het gevoel soms wat onhandig te zijn bij het pakken van een voorwerp of voelt u wel eens een stekende pijn omhoog trekken tot aan uw schouder? Deze klachten zouden kunnen passen bij het Carpale Tunnel Syndroom. Afhankelijk van uw klachten zal de meest geschikte behandeling gekozen worden. Bij milde klachten behandelen wij u met het TE tractie apparaat (zie afbeelding) en specifieke oefentherapie in combinatie met het geven van een nacht polsspalkje. De spalk zorgt voor rust en houdt de pols in een zodanige positie dat de druk op de zenuw het minst is. Gemiddeld zijn er 12 behandelingen nodig om de klachten te verminderen.

Uw specialist

Marit Burgmeijer

Aanwezig op: dinsdag en vrijdag

lees meer

Wilt u een afspraak maken?
Dit kan ook zonder verwijzing!
Online of neem contact met ons op.

Lees meer

Onze partners

made by Akas.nl