• T 0313 415 078
  • @info@fysioplein9.nl

Kinderbekkenfysiotherapie

Een kinderbekkenfysiotherapeut is gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van klachten in buik, bekken en bekkenbodem bij kinderen.

Kinderbekkenfysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie waarbij een kinderfysiotherapeut of bekkenfysiotherapeut zich gespecialiseerd heeft in het onderzoeken en behandelen van kinderen met plas- en/of poepproblemen.

Zindelijk worden gaat meestal vanzelf. De meeste kinderen worden zindelijk tussen 2 en 4 jaar. Een kind wordt meestal eerst zindelijk voor de ontlasting en daarna voor het plassen.

Maar om zindelijk te kunnen worden moet een kind dit wel kunnen, willen en begrijpen. Een kind moet voelen dat hij moet plassen of poepen. En het kind moet begrijpen waarvoor het potje of het toilet dient.

Soms lukt het nog niet en heeft een kind nog “ongelukjes”.

Ook een buikoperatie, anatomische afwijking of een traumatische ervaring kunnen problemen geven bij het plassen of poepen.

De kinderbekkenfysiotherapeut behandelt kinderen met onder andere de volgende klachten:

Hoe gaat de kinderbekkenfysiotherapeut te werk?

Voorafgaand aan de intake zullen ouders gevraagd worden een vragenlijst in te vullen.

Er wordt niet direct gestart met oefenen, eerst moet het probleem in kaart gebracht worden door middel van onder andere vragenlijsten, plas- en poepdagboeken, lichamelijk onderzoek en onderzoek naar de bekkenbodemfunctie. Wanneer de therapeut voldoende informatie heeft wordt er samen met ouders en hun kind een behandelplan opgesteld. Daarna kan met de behandeling gestart worden.

De bekkenbodemspieren zijn belangrijk bij het plassen en poepen. Stoornissen bij kinderen treden meestal op wanneer de bekkenbodemspieren te gespannen zijn of wanneer de spieren niet op het juiste moment aanspannen of ontspannen. Bekkenbodemspieren kun je bewust leren ontspannen en aanspannen, ook bij kinderen. Veel kinderen zijn zich hiervan niet bewust of voelen dit niet.

De kinderbekkenfysiotherapeut werkt multidisciplinair en zal zo nodig (in overleg met de verwijzer), bijvoorbeeld een diëtiste, psycholoog of incontinentieverpleegkundige raadplegen.

Behandeling

De behandeling kan onder andere bestaan uit:

Het is belangrijk dat ouders achter de behandeling staan en meehelpen. Het vergt inzet, motivatie en doorzettingsvermogen van het kind en de ouders. Ouders krijgen instructies hoe ze hun kind thuis het best kunnen begeleiden.

Aanmelding

Op verwijzing van uw huisarts, kinderarts of specialist kan uw kind verwezen worden, maar de kinderbekkenfysiotherapeut is ook direct toegankelijk.

Vergoeding

Kinderbekkenfysiotherapie wordt vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering, waarbij het eigen risico niet wordt aangesproken.

Opleiding

Onze kinderbekkenfysiotherapeut is kinderfysiotherapeut die zich heeft gespecialiseerd door extra nascholing aan de SOMT University, op het gebied van plas –en of poepproblemen en buikpijnklachten.

Hebt u na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen, neem dan gerust contact met ons op voor een afspraak.

Uw specialist

Caroline de Kreek

Aanwezig op: dinsdag, donderdag en vrijdag

lees meer

Wilt u een afspraak maken?
Dit kan ook zonder verwijzing!
Online of neem contact met ons op.

Lees meer

Onze partners

made by Akas.nl