Fysioplein9
Ericaplein 9
6951 CP Dieren
0313 - 415078

Oncologie Fysiotherapie

De verwachting is, dat in de komende 15 jaar het aantal patiënten met kanker met 50% zal toenemen. Snellere en betere diagnostiek, verbeterde stagering en behandeling van kanker geeft niet alleen een groeiende groep lange termijn overlevenden, maar ook meer mensen, die voor een of andere vorm van kanker behandeld worden. Met name de eerste lijn gezondheidszorg zal steeds vaker te maken krijgen met een hulpvraag van deze groep patiënten. Het behandelen en begeleiden van kankerpatiënten in de verschillende stadia van ziekte en herstel op het gebied van bewegend functioneren is de core business van de oncologie-fysiotherapeut. Hij/zij kent de huidige medische behandeling van de tumoren (op chirurgisch, chemotherapeutisch en radiotherapeutisch gebied) en de fysiotherapeutische indicaties en contra-indicaties, behandelmethoden en richtlijnen die hierop van toepassing zijn.
Klachten die voor behandeling in aanmerking komen zijn bijvoorbeeld: fibrosering van de weke delen na radiotherapie, verminderde mobiliteit van gewrichten, lymfoedeem, verminderde spierkracht, vermoeidheid, conditieverlies, spanningsklachten en pijn. Het belang van lichaamsbeweging in de verschillende fasen van het ziekteproces van kankerpatiënten is wetenschappelijk onderbouwd.

De oncologie-fysiotherapeut heeft specifieke kennis en vaardigheden in huis om deze patiëntengroep adequaat te kunnen behandelen. Dat wil zeggen, expliciet rekening houden met de aard en gevolgen van de ziekte en de medische behandeling. Hij/zij is zich bewust van de onvoorspelbare gezondheidssituatie en het levensbedreigende karakter van de aandoening, kan complicaties bijtijds herkennen en daar op anticiperen. In overleg met de patiënt worden doelen en prioriteiten vastgesteld, waarbij het stadium waarin de patiënt zich bevindt van groot belang is, denk aan behandelfase, herstelfase of palliatieve fase.

De oncologie-fysiotherapeut is een fysiotherapeut, die tijdens een specialistische opleiding de kennis, vaardigheden en competenties heeft verworven, die nodig zijn voor het behandelen van de vaak complexe problematiek van kankerpatiënten. Hij/zij ziet het als een belangrijke taak om collega´s te coachen en te informeren, bijvoorbeeld door een intercollegiaal fysiotherapeutisch consult.
Het deelnemen aan samenwerkingsverbanden en netwerken, het initiëren van onderzoek en het meewerken aan het tot stand komen van oncologie-fysiotherapeutische richtlijnen behoren tot het werk van de oncologie-fysiotherapeut. Sinds november 2007 zijn er in Nederland ongeveer 60 oncologie-fysiotherapeutn afgestudeerd bij Avans+. Deze opleiding tot oncologie-fysiotherapeut is door het NKI-Anthonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis (Amsterdam) geïnitieerd in samenwerking met de Daniël den Hoedt Kliniek (Rotterdam) en Hogeschool Avans+ (Breda).

 

Uw specialisten:

ina
Marga Nijhuis

Oedeem- en oncologiefysiotherapeut, medical taping
Aanwezig op: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag

Lees meer over Marga
 

 
ina
Tessa Bölger

Alg. fysiotherapeut, oedeem fysiotherapeut, oncologie fysiotherapeut (i.o.),
dry needling, medical taping

Aanwezig op: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

Lees meer over Tessa