Fysioplein9
Ericaplein 9
6951 CP Dieren
0313 - 415078

Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie is een erkend specialisme binnen de fysiotherapie. De kinderfysiotherapeut richt zich op problemen ten aanzien van het bewegingssyteem en het bewegen van kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Wanneer uw kind problemen ondervindt met bewegen, dan is de kinderfysiotherapeut de aangewezen zorgverlener.

De kinderfysiotherapeut heeft gespecialiseerde kennis en vaardigheden met betrekking tot:
- Motorische ontwikkeling en motorisch leren van het kind
- Specifieke bewegings- en houdingsaandoeningen op de kinderleeftijd
- Fysieke fitheid en training van spieren, hart- en longfunctie bij kinderen
- Specifieke fysiotherapeutische (technische) vaardigheden voor het behandelen van kinderen
- Specifieke pedagogische vaardigheden voor het behandelen van kinderen en begeleiden van het gezin/ouders
- Signaleringsfunctie voor inzet andere zorgdisciplines, zoals logopedie, ergotherapie, ambulante begeleiding, specialistische tweedelijns zorg
- De kinderfysiotherapeut heeft de mogelijkheid om kinderen en hun ouders thuis te begeleiden indien dit geïndiceerd is.

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in de volgende aandoeningen:
- Motorische ontwikkelingsachterstand; fijne en grove motoriek
- Gegeneraliseerde hypermobiliteit
- Developmental Coordination Disorder (DCD)
- Motorische schrijfproblematiek
- Orthopedische klachten
- Centraal en perifeer neurologische aandoeningen (cerebrale parese/spina bifida)
- Syndromale afwijkingen
- Spierziekten
- Lichamelijk onverklaarbare klachten
- Longfunctie (bijvoorbeeld astma, cystic fibrosis)
- Overgewicht in relatie tot bewegen
- Schedelvormafwijking en voorkeurshouding zuigeling
- Excessief huilen zuigeling

De eerste 18 behandelingen worden vergoed vanuit de basisverzekering, daarna is het afhankelijk van de aanvullende polis. De kinderfysiotherapeut is direct toegankelijk.

Team en visie

Onze kinderfysiotherapeuten zijn Loes ten Buuren en Maike Schulte gen. Geldermann. Wij vinden een multidisciplinaire samenwerking met onder andere de huisartsen, kinderartsen, (kinder)logopedist, (kinder)dietist, leerkrachten en intern begeleiders belangrijk. Het is ons streven om in samenwerking met het kind en hun ouders zo hulpvraag gericht mogelijk te werken, waarbij plezier in bewegen centraal staat.

Praktijk

In de praktijk bieden wij individuele behandelingen aan. Daarnaast wordt er fitkids gegeven, dit is een beweeggroep voor kinderen met een beperking en wij hebben ook een beweeggroep voor kinderen met overgewicht, fit4kids.

Locatie Dieren
Ericaplein 9
6951 CP Dieren

Dependance Brummen
Zutphensestraat 105
6971 EJ Brummen

Wilt u verdere informatie of wilt u zich aanmelden dit kan telefonisch 0313-415078 of per mail info@fysioplein9.nl

Uw specialisten

Foto Caroline
Caroline de Kreek

Info volgt

Lees meer over Caroline