Fysioplein9
Ericaplein 9
6951 CP Dieren
0313 - 415078

Diabetes begeleiding

“Om u hierin te kunnen begeleiden zijn wij bezig een diabetes bewegingsgroep op te starten.” Vervangen door: “in onze praktijk kunt u individueel of in kleine groepjes begeleid worden bij diabetesklachten.” Doelstelling van dit programma is bewegingsstimulering, het bevorderen van een actieve leefstijl, wat bij diabetespatienten erg van belang is. Waarom de fysiotherapeut dit doet? De kracht van de fysiotherapeut ligt vooral in het aanbieden van een programma gericht op het structureel veranderen van het beweeggedrag van mensen. De fysiotherapeut onderscheidt zich doordat hij/zij gespecialiseerd is in het begeleiden van mensen met een verminderde belastbaarheid van het bewegingsapparaat, van chronisch zieken en van ouderen.

Het trainingsprogramma bestaat uit de volgende onderdelen:

Training: minimaal 2x per week. Gezien de doelstelling van het programma: activering en zelfeffectiviteit wordt van de client verwacht dat hij/zij bewegen ook in het dagelijksleven inpast, waardoor de beweeg- en trainingsdoelstellingen gehaald kunnen worden
  Een goede informatieoverdracht (bijvoorbeeld met de diabetesverpleegkundige)
  Voorlichting van de diëtiste Petra Wilting - praktijk de Juiste Lijn (www.dejuistelijn.nl)
  Regelmatige evaluatie momenten en testen

Dit beweegprogramma wordt gegeven door Marit Burgmeijer.
Informeert u eerst goed of uw zorgverzekering overgaat tot vergoeding.

Relevante links:
www.diabetesfonds.nl
www.diabetesvereniging.nl

 

Uw specialist:

ina
Marit Burgmeijer

Alg. fysiotherapeut, therapeute handrevalidatie en
begeleiding diabetespatiënten, medical taping

Aanwezig op: woensdag en vrijdag

Lees meer over Marit